مطالب دارای برچسب «نرم افزار»


پکیج نرم افزاری DNA Sequence Polymorphism) DnaSP)

نوشته شده توسط:عباس موسی وند | ۱ دیدگاه
پکیج نرم افزاری DNA Sequence Polymorphism) DnaSP)

[پکیج نرم افزاری DNA Sequence Polymorphism) DnaSP)] DNA Sequence Polymorphism) DnaSP) یک پکیج نرم افزاری برای آنالیز پلی مورفیسم نوکلئوتیدی است. DnaSP می تواند معیارهای مختلفی از تنوع توالی DNA را در درون و بین جمعیت ها (در مکان های کد کننده، هم معنی، بی معنی یا در ترکیب های متفاوتی از مکان های ...

ادامه مطلب

نرم افزار MapChart 2.3

نوشته شده توسط:عباس موسی وند | ۰ دیدگاه
نرم افزار MapChart 2.3

[نرم افزار MapChart 2.3] MapChart نرم افزاری ساده ولی کاربردی برای ترسیم نقشه کرموزومی از داده های لینکاژ ژنتیکی و QTL است. این چارت ها به شکل میله های عمودی هستند که نشان دهنده گروه های لینکاژی یا کروموزوم هاست. روی این میله ها، مکان لوکوس ها نشان داده می شود و در کنار آن می توان فواصل QTL و گر...

ادامه مطلب

نرم افزار STRUCTURE 2.3.4

نوشته شده توسط:عباس موسی وند | ۰ دیدگاه
نرم افزار STRUCTURE 2.3.4

[نرم افزار STRUCTURE 2.3.4] STRUCTURE نرم افزاری برای استنتاج ساختار جمعیت (inferring population structure) بر اساس یک روش گروه بندی (Bayesian) مبتنی بر مدل (Ancestry Models) با استفاده از داده های ژنوتیپی مارکرهاست. این روش در مقاله پریتچارد و همکاران (2000) معرفی شد. از کاربردهای این نرم افزار...

ادامه مطلب

نرم افزار Flapjack

نوشته شده توسط:عباس موسی وند | ۰ دیدگاه
نرم افزار Flapjack

[نرم افزار Flapjack] Flapjack نرم افزاری برای مشاهده گرافیکی داده های ژنوتیپی و هاپلوتیپی است که می تواند داده هایی با حجم بالا (مانند داده های NGS) را نیز مدیریت کند. استفاده از این ابزار آنالیز این نوع داده ها را تسهیل می سازد. این نرم افزار امکان مقایسه بین مارکرها، لاین ها و کروموزوم ها را ب...

ادامه مطلب