مطالب نوشته شده در موضوع «بیوشیمی»


اطلس رنگی بیوشیمی

نوشته شده توسط:عباس موسی وند | ۰ دیدگاه
اطلس رنگی بیوشیمی

    [دانلود کتاب اطلس رنگی بیوشیمی] [معرفی کتاب]بیوشیمی یا شیمی حیات مطالعه‌ی فرآیندهای شیمیایی در سازواره‌های زیستی‌ست. بیوشیمی با ساختار و عملکرد اجزاء سلولی مثل پروتئین‌ها، کربوهیدارت‌ها، لیپیدها، اسیدهای نوکلئیک و انواع دیگر زیست‌مولکول‌ها سروکار دارد. هدف زیست‌شناسی شیمیایی پاسخ دادن به سوا...

ادامه مطلب